Lijek se uzima po preporuci liječnika.

Uputa o lijeku:

Preuzmi