* Proizvod smije primijeniti samo liječnik.

Hy Tissue SVF komplet za kirurški postupak.

Više na linku